Tình hình Quỹ mở tại Việt Nam

Quỹ mở là gì? Quỹ mở có ảnh hưởng như thế nào tới tình hình kinh tế tại Việt Nam? Có bao nhiêu công ty ở Việt Nam đang có quỹ mở?

Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Tình hình quỹ mở tại Việt Nam

Trên thế giới, quỹ mở là một công cụ đầu tư rất phổ biến (Có tới 90% các quỹ đầu tư đang hoạt động là quỹ mở). Thường thì các quỹ dạng mở sẽ tập trung đầu tư vào các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu hoặc cái tài sản khác. Theo đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ có nhiều lựa chọn để gửi gắm đồng vốn của mình.

Ở Việt Nam, quỹ mở hoạt động và nhận được sự quan tâm của giới đầu tư mới chỉ vài năm (2011). http://nuhoangnuocmat.blogspot.com/http://chetaoviet.wordpress.com/http://smiletoursinvietnam.tumblr.com/

Sở dĩ, quỹ mở đang trở thành một công cụ được nhà đầu tư Việt Nam để mắt tới là vì:

+ Quỹ mở có tính thanh khoản cao của chứng chỉ quỹ (CCQ,

+ Quỹ mở có thời gian vô hạn và hoạt động liên tục, có tính minh bạch, rõ ràng về giá trị của CCQ.

+ Giá giao dịch chứng chỉ quỹ được căn cứ trên giá trị tài sản ròng tại thời điểm giao dịch.

+ Quỹ mở không đòi hỏi nhà đầu tư phải có vốn quá lớn hay kiến thức chuyên sâu về thị trường.

quỹ mở

Danh sách công ty có quỹ mở ở Việt Nam

– Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt : Quỹ mở cổ phiếu BVFED

–  Vinawealth: Quỹ mở trái phiếu VFF

– MB Capital : Quỹ mở trái phiếu MBBF

– Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank: Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF

– Vinafund : 3 quỹ mở

Mặc dù đầu tư vào quỹ mở không cho lợi nhuận cao nhưng lại ít rủi ro hơn. Chính vì vậy, khách hàng cũng yên tâm hơn khi gửi vốn đầu tư vào những công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp.