Lãi suất tiết kiệm giảm nên gửi ngắn hạn hay dài hạn?

Sau ngày 18/3/2014, các ngân hàng đồng loạt giảm % lãi suất tiết kiệm

ngắn hạn và dài hạn. Lợi ích của khách hàng có biến chuyển khiến họ đặt

ra một câu hỏi. Nên gửi tiết kiệm ngắn hạn hay dài hạn?

Lãi suất tiết kiệm ngắn hạn giảm kéo theo lãi suất tiết kiệm trung và dài hạn

cũng hạ. Cụ thể:

+ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) : lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1

tháng là 5%, 12 tháng là 7,5%/năm.

+ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): lãi suất tiết kiệm kỳ hạn

1 tháng là 5,5%, 12 tháng là 7,5%/năm.

+ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank): lãi suất tiết kiệm

kỳ hạn 1 tháng là 5,8%, 12 tháng là 7,3 – 7,5%/năm.

+ Ngân hàng Bảo Việt (Baovietbank): lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng là 6%/

năm, 12 tháng là 8,2%/năm.

lãi suất tiết kiệm

Đối với những công ty, doanh nghiệp có nhiều tiền mặt và trước đây vốn được

hưởng hàng chục tỷ tiền lãi suất tiết kiệm thì sau khi ngân hàng ra quyết định

giảm % lãi suất tiết kiệm, các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn đều có hướng

đầu tư thị trường khác hoặc cho vay.

http://dipnaochota.blogspot.com/http://haydenvoianh.wordpress.com/http://smiletoursvn.tumblr.com/

Ông Trần Trọng Phúc- giám đốc tập đoàn Bảo Việt cho biết “Công ty có thể

chuyển một phần tiền gửi ngắn hạn sang dài hạn và đầu tư vào các hoạt động

khác như trái phiếu”.

Đối với những khách hàng cá nhân, hầu hết đều chuyển từ gửi kỳ ngắn hạn sang

gửi kỳ trung và dài hạn.