Đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo vệ mình

Hiện nay các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu cũng như  các tác giả, nhà sáng chế, nhạc sĩ, nhà văn, … những người sáng tạo đã biết tới sự cần thiết của đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo vệ mình.

Bảo vệ quyền tác giả việc làm cần thiết

Bảo vệ quyền tác giả việc làm cần thiết

Các sản phẩm giả mạo, sách in lậu, đạo nhạc tràn lan trên thị trường, tuy nhiên nhờ có đăng ký sở hữu trí tuệ được nhà nước, luật bảo hộ đã không còn quá lo lắng. Các trường hợp giả mạo sẽ bị xử phạt.

Đối với các doanh nghiệp nhãn hiệu là vô cùng quan trọng, với các sản phẩm của doanh nghiệp, nhãn mác là một phần để đánh giá chất lượng sản phẩm, nói lên thương hiệu. Nếu bị giả mạo sản phẩm kém chất lượng sẽ dẫn tới giảm suất thương hiệu

đăng ký sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp, nhà sáng chế, nhà văn,… hãy tự bảo vệ mình bằng đăng ký sở hữu trí tuệ

Đối với các nhà văn, nhạc sĩ bảo hộ bản quyền tác giả là vô cùng quan trọng, các sản phẩm là mồ hôi công sức, con đẻ của họ, ăn cắp bản quyền là một hành động xấu xa cần lên án.

Hiện nay người dân Việt Nam đã có ý thức cao hơn về vấn đề sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, sáng chế. Các sản phẩm giả mạo sẽ bị lên án gay gắt, và bị quay lưng. Hành vi đạo nhạc, đạo văn bị cộng đồng tẩy chay.  Nhà nước cần có thêm nhiều chính sách tuyên truyền sâu rộng nhiều vùng miền tầng lớp hơn nữa để nâng cao dân trí cho người dân, sử dụng sản phẩm thật không chỉ bảo vệ cho người sở hữu mà còn là bảo vệ chính bản thân người dùng.

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tham khảo ở đây http://www.pham.com.vn/