Cân móc cẩu

Cân móc cẩu là gì?

Cân móc cẩu là loại cân khá phổ biến trong việc xác định khối lượng hàng hóa trong kinh doanh, sản xuất. Cân móc cẩu có nhiều loại, nhưng được sử dụng nhiều nhất là cân móc cẩu điện tử, hiển thị chính xác khối lượng trên màn hình. Với kích thước gọn nhẹ, có thể treo cân điện tử bất kì chỗ nào (miễn là có khung vững chắc để chịu tải được khối lượng hàng hóa khi cân).

Phân loại cân móc cẩu

Thường người ta phân loại theo trọng lượng có thể cân của cân móc cẩu

– Cân móc cẩu 60 tấn

– Cân móc cẩu 80 tấn

– Cân móc cẩu 100 tấn

– Cân móc cẩu 120 tấn

Cân móc cẩu sử dụng như thế nào

Hàng hóa khi cẩu lên xe để vận chuyển, hay di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác hoặc chỉ mục đích để cân kiểm tra trọng lượng chúng ta có thể sử dụng cân móc cẩu.

Cân móc cẩu được gắn trực tiếp trên phần cẩu của xe cẩu, của cần cẩu hoặc trên xe ô tô có lắp cẩu.