Các bước đăng ký Internet banking

Với dịch vụ đăng ký internet banking của ngân hàng Bảo Việt, mọi thanh toán của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Đăng ký Online
Đây là một quá trình nhanh chóng và dễ dàng mà không phải mất nhiều thời gian hơn 5 phút để hoàn thành. Có một trong những chi tiết tài khoản của bạn để tay, nhập các chi tiết của bạn và chọn một ID người dùng và mật khẩu. Không chia sẻ thông tin này với bất cứ ai khác. http://songlamotcuocchoi.blogspot.com/http://emmuonquaylai.wordpress.com/http://bantinhcacuoi.tumblr.com/

Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn
Để xác minh đó là bạn đăng ký Internet Banking, chúng tôi sẽ gọi cho bạn vào số chúng tôi có được ghi nhận. Nếu điều này là không thể sau đó chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mã kích hoạt trong bài thay thế.
đăng ký internet banking
Đăng nhập
Nhập tên người dùng và mật khẩu bạn đã chọn khi đăng ký. Sau đó chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thiết lập một số thông tin đáng nhớ. Bạn sẽ cần điều này mỗi khi bạn đăng nhập vào.

Đăng ký hoàn tất. Nếu bạn hoàn tất thành công cuộc gọi an ninh của chúng tôi, bạn có thể đăng nhập vào ngay lập tức sử dụng lựa chọn ID người dùng và mật khẩu của bạn. Sau đó bạn sẽ được yêu cầu thiết lập một số thông tin đáng nhớ, mà bạn sẽ cần phải sử dụng để đăng nhập vào trong tương lai.

Nếu bạn phải chờ đợi cho một mã kích hoạt, điều này sẽ đến trong bài viết trong vòng vài ngày tới. Sau khi nhận được, đăng nhập vào bằng cách sử dụng lựa chọn ID người dùng và mật khẩu của bạn và sau đó trên màn hình kế tiếp, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã kích hoạt này.